top of page
Dziecko robi sztuki działalność

R E C E P T O R E K 

Terapeutyczny   Punkt   Przedszkolny

duży.png
Home: O nas

O nas 

Tu Twoja pociecha może zabłysnąć

     Witamy w przedszkolu, które jest przepełnione zabawą, nauką, radością, szacunkiem, tolerancją i współpracą.

   Do naszego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego przyjmujemy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na autyzm, zespół Aspergera i niektóre niepełnosprawności sprzężone. 

      
        Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Receptorek to miejsce wyjątkowe, w którym dzieci doświadczają wspaniałych rówieśniczych spotkań, relacji, zabaw, odkryć, miejsce do działania, nauki zachowań społecznych.  Nasi nauczyciele i specjaliści zapewniają dzieciom kompleksową opiekę i edukację zgodną z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego, treści wymagań dostosowujemy do możliwości indywidualnych każdego przedszkolaka i tworzymy Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne. Podczas pobytu w Receptorku dzieci mają czas na wycinanki, czytanki, malowanki, wycieczki, spacery, grę w piłkę i w planszówki, lepienie z plasteliny, przelewanie wody, twórczy bałagan, śpiewy, pląsy, biegi przez kałuże i wiele innych.  Tu nie ma czasu na nudę. 

Współpraca z instytucjami

Tworząc placówkę, która kompleksowo ma oddziaływać na rozwój dziecka nie moglibyśmy zamknąć się tylko w swoich ścianach, dlatego współpracujemy z różnymi instytucjami wspierającymi, kulturalnymi, społecznymi itp.

Profesjonalna kadra

Osoby pracujące z dziećmi w  naszym punkcie przedszkolnym spełniają wymogi kwalifikacyjne zgodnie z zajmowanym stanowiskiem. Cała kadra Receptorka bierze udział w wielu szkoleniach, kursach, warsztatach uzupełniając i aktualizując swoją wiedzę i umiejętności. Nauczyciele, specjaliści i pomoce tworzą zgrany i kompleksowy zespół, bazują w swojej pracy na różnorodnych metodach, korzystają z doświadczenia innych pedagogów i równie chętnie dzielą się swoimi umiejętnościami i wiedzą

Bezpieczeństwo

Przedszkole mieści się w cichej okolicy, w osiedlu dzielnicy Górna.  Budynek przedszkola spełnia wszystkie obowiązujące prawnie normy budowlane, sanitarne oraz przeciwpożarowe.

Monitoring oraz systemy LiveKids

W celu zwiększenia bezpieczeństwa przedszkole wyposażone jest w nowoczesny system monitoringu oraz system alarmowy, monitorujący w salach dydaktycznych i terapeutycznych oraz na placu zabaw. Wejście na teren przedszkola zabezpieczone jest  elektronicznym wideofonem oraz zestawem kamer. Informacje do rodziców przekazywane są codziennie za pomocą systemu LiveKids.

Nasze sale

Sale naszego przedszkola są kameralne i słoneczne, zaprojektowane tak aby organizacja pracy i zabawy była łatwa i przyjemna.  Przedszkolna  łazienka dostosowana do potrzeb dzieci. Na terenie przedszkola znajdują się również sale terapeutyczne do pracy indywidualnej z dzieckiem. Mamy również swój Plac Zabaw :)

Zajrzyjcie do nas a jeśli Wam się spodoba zostańcie z nami na dłużej 🙂

Nasz dzień

Zabawa drogą do radości życia i szczęścia dziecka

7.00 - 8.45 - Schodzenie się dzieci. Poranne zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań, rozmowy indywidualne. Zabawy twórcze, dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne. Praca indywidualna, wspierająca rozwój dziecka. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe przy muzyce, ze śpiewem.

8.45 - 9.00 - Czynności porządkowe po zajęciach porannych. Przygotowanie do śniadania, czynności kształtujące nawyki higieniczne i zachowania zdrowotne.

9.00 - 9.30 - Śniadanie :) kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.

9.30 - 11.15 - Zintegrowana działalność edukacyjna w określonych obszarach, zgodnych z realizowaną podstawą programową:

 • edukacja zdrowotna, przyrodnicza, ekologiczna,

 • edukacja językowa, matematyczna, artystyczna, 

 • edukacja społeczna, wprowadzanie w świat wartości,

 • spacery i wycieczki - obserwacje przyrodnicze, prace w ogrodzie.

 • Indywidualne zajęcia ze specjalistami wynikające z PPP i rewalidacji

11.15 - 11.30 - Przygotowanie do obiadu: doskonalenie czynności samoobsługowych w szatni i łazience

11.30 - 12.20 - Obiad :) ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami oraz wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się.

11.00 - 13.30 - Odpoczynek poobiedni,  zajęcia indywidualne ze specjalistami wynikające z PPP i rewalidacji

 Aktywność jednolita i zróżnicowana, inspirowana przez nauczycieli (w sali lub ogrodzie).

Kontynuacja zajęć edukacyjnych, inicjowanych przez nauczyciela; 

zabawy integracyjne, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne              (praca indywidualna i zespołowa w sali i w ogrodzie); zajęcia dodatkowe.

13.50 - 14.30 -Przygotowanie podwieczorku :) Podwieczorek 

14.30 - 16.00 (wtorek, czwartek - 17.00) - Zabawy stymulujące aktywność dziecka: 

 • integracyjne, tematyczne, ruchowe, dydaktyczne,

 • praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka

 • zajęcia indywidualne ze specjalistami wynikające z PPP i rewalidacji

Nasz dzień

Nasze Grupy Terapeutyczne

Czego nie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma później w umyśle...                       Maria Montessori

       Dla Dzieci stworzyliśmy miejsce, w którym mogą poznawać świat bez pośpiechu i presji. Odkrywają, pytają, doświadczają. Jesteśmy po to by zapewnić dziecku wsparcie wtedy kiedy go oczekuje i potrzebuje. Naszym celem było stworzenie miejsca, gdzie terapia nie jest obowiązkiem, a częścią zabawy.

     Zespół składający się z psychologa, pedagoga specjalnego, logopedy terapeuty z zakresu integracji sensorycznej przy współudziale rodziców tworzy Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny dla każdego Przedszkolaka w grupie. 

       
     T
erapie realizowane w naszej placówce :
     o   
Terapia psychologiczna,
     o   
Terapia logopedyczna,
     o   
Terapia Integracji Sensorycznej (SI),
     o   
Rewalidacja,
     o    Dogoterapia,

     o    Muzykoterapia,

     o    Trening słuchowy,     

     o    Trening Umiejętności Społecznych (TUS),     

     o    Terapia ręki,

     o    Terapie grupowe,   

     o    Realizujemy zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) dla dzieci z opinią z PPP.


      W myśl edukacji włączającej podczas wielu działań, uroczystości dzieci z całego przedszkola są razem, czyli czas spędzają nie tylko w kilkuosobowej grupie terapeutycznej, ale też z całą przedszkolną społecznością. W grupie terapeutycznej wykorzystujemy metody i techniki SAZ (Stosowanej Analizy Zachowania).

Nasze Grupy Terapeutycze

Nasze Przedszkole :)

Niedźwiedź kreskówki
Nasze Przedszkle :)

Nasza oferta edukacyjnA - PRZEDSZKOLE

Zajęcia w Receptorku dostosowaliśmy do wymagań nowoczesnej edukacji.

Pozwalamy dzieciom dokonywać wyboru i wspieramy rozwój zainteresowań.

W dostosowanych salach i kameralnych 5 osobowych  grupach dzieci czują się dostrzeżone, zaopiekowane i wyjątkowe.

Każdemu dajemy czas i przestrzeń do zdobywania nowych umiejętności.

Podążamy za dzieckiem, wskazujemy kierunek nie drogę.

U nas po prostu jest FAJNIE :)

Zwierzak Wilk

Zajęcia w Naszym Przedszkolu:

 • zajęcia taneczne przy udziale klubu tanecznego Roar Dance;

 • Logorytmika;

 • diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej;

 • dogoterapia;

Zajęcia w Naszym Przedszkolu:

 • zajęcia kulinarne;

 • TUS;

 • diagnoza i terapia logopedyczna;

 • terapia psychologiczna;

 • terapia ręki;

Zwierzak Dog
Zwierzak Fox

Zajęcia w Naszym Przedszkolu:

 • rewalidacja

 • terapia pedagogiczna

 • spotkania z teatrzykiem

 • cykliczne wycieczki do kina

Oferta na rok szkolny 2023/2024:

 

- czesne: 200 zł/miesięcznie - do 8h dzienni

- wyżywienie 20 zł/ dziennie (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek)

- opłata wpisowa - 500 zł

Odwiedź nas

Adres:

ul. Beczkowa 10/12,

93 - 487 Łódź

Telefon:

+ 48 720 850 620

(kontakt w godzinach 8.00 - 16.00)

Godziny otwarcia

Przedszkole:

Poniedziałek - Środa - Piątek

7.00 - 16.00

Wtorek - Czwartek

7.00 - 17.00

Zwierzak Crocodile

Napisz do nas

Dziękujemy za przesłanie wiadomości :)

Tu jesteśmy :)

Oferta Edukacyjna
Kontakt
bottom of page