top of page
Dzieci w krytym placu zabaw

Przedszkole  Żłobek  Receptorek 

Terapeutyczno - Integracyjne 

Home: O nas

O nas 

Tu Twoja pociecha może zabłysnąć

     Witamy w przedszkolu, które jest przepełnione zabawą, nauką, radością, szacunkiem, tolerancja i współpracą. 

   Jedną z najważniejszych decyzji w życiu rodzica jest wybór odpowiedniej placówki opiekuńczo - dydaktycznej dla swojego dziecka. Takiej, która pomaga odkrywać otaczający świat, oraz poznawać własne możliwości, talenty, zainteresowania. Placówki, która uczy, że każdy ma prawo być inny a przez to wyjątkowy, uczy szacunku do świata przyrody i do człowieka. Wasze dzieci w przedszkolu uczą się samodzielność, współpracy, tolerancji ,podczas zabaw wkraczają w magiczny świat edukacji.  
      

       Dlaczego warto nam zaufać? Nie będziemy tu pisać, że jesteśmy drugim domem, bo dom dla dziecka jest miejscem najważniejszym, jedynym, niepowtarzalnym i mamy nadzieję, że w każdym przypadku przepełnionym miłością. 

     Przedszkole i żłobek Receptorek ma być za to miejscem wspaniałych rówieśniczych spotkań, relacji, zabaw, odkryć, miejscem do działania, nauki zachowań społecznych. Nasze żłobkowe i przedszkolne ciocie podczas pobytu z dziećmi mają czas w stu procentach dla nich, uwielbiają wycinanki, czytanki, malowanki, wycieczki, spacery, grę w piłkę i w planszowki, lepienie z plasteliny, przelewanie wody, twórczy bałagan, śpiewy, pląsy, biegi przez kałuże i wiele innych. A do tych wszystkich działań każdego dnia zapraszają receptorkowe dzieciaki. Tu nie ma czasu na nudę. 

Współpraca z instytucjami

Tworząc placówkę, która kompleksowo ma oddziaływać na rozwój dziecka nie moglibyśmy zamknąć się tylko w swoich ścianach, dlatego współpracujemy z różnymi instytucjami wspierającymi, kulturalnymi, społecznymi itp.

Profesjonalna kadra

Pedagogika to kierunek ciągle żywy więc wszystkie osoby pracujące w Receptorku biorą udział w wielu szkoleniach, kursach, warsztatach. Bazują w swojej pracy na różnorodnych metodach, korzystają z doświadczenia innych pedagogów i równie chętnie dzielą się swoimi umiejętnościami i wiedzą.

Zdajemy sobie sprawę również z tego, że pierwszym i najważniejszym nauczycielem dla każdego dziecka jest rodzic, w związku z tym zawsze chętnie zapraszamy rodziców do współpracy, wymiany zdań, nikt nie zna dziecka tak dobrze jak mama i tata a dla nas ta wiedza jest niezwykle ważna.

Bezpieczeństwo

Przedszkole mieści się w cichej okolicy Bełchatowa.W otoczeniu spokojnych osiedli mieszkaniowych. Budynek przedszkola (ponad 400m²) spełnia wszystkie obowiązujące prawnie normy budowlane, sanitarne oraz przeciwpożarowe.

Monitoring oraz systemy LiveKids

W celu zwiększenia bezpieczeństwa przedszkole wyposażone jest w nowoczesny system monitoringu oraz system alarmowy, monitorujący w salach dydaktycznych i terapeutycznych oraz na placu zabaw. Wejście na teren przedszkola zabezpieczone jest  elektronicznym wideofonem oraz zestawem kamer. Informacje do rodziców przekazywane są codziennie za pomocą systemu LiveKids.

Przestronne sale

Sale naszego przedszkola są przestronne i wygodne,  przy każdej znajduje się łazienka dostosowana do potrzeb dzieci. Na piętrze przedszkola znajduje się duża sala gimnastyczna przeznaczona do wszelkiego rodzaju zajęć ruchowych z dostosowaniem do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej oraz sala doświadczeń świata. Zajrzyjcie do nas a jeśli Wam się spodoba zostańcie z nami na dłużej 🙂

Home: Nasza dzień

Nasz dzień

Zabawa drogą do radości życia i szczęścia dziecka

6.00 - 8.45 - Schodzenie się dzieci. Poranne zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań, rozmowy indywidualne. Zabawy twórcze, dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne. Praca indywidualna, wspierająca rozwój dziecka. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe przy muzyce, ze śpiewem.

8.45 - 9.00 - Czynności porządkowe po zajęciach porannych. Przygotowanie do śniadania, czynności kształtujące nawyki higieniczne i zachowania zdrowotne.

9.00 - 9.30 - Śniadanie :) kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.

9.30 - 10.45 - Zintegrowana działalność edukacyjna w określonych obszarach, zgodnych z realizowaną podstawą programową:

 • edukacja zdrowotna, przyrodnicza, ekologiczna,

 • edukacja językowa, matematyczna, artystyczna, 

 • edukacja społeczna, wprowadzanie w świat wartości,

 • spacery i wycieczki - obserwacje przyrodnicze, prace w ogrodzie.

10.45 - 11.15 - Aktywność jednolita i zróżnicowana, inspirowana przez nauczycieli (w sali lub ogrodzie):

 • zabawy i gry sportowe - ćwiczenia kształtujące postawę.

11.15 - 11.30 - Przygotowanie do obiadu: doskonalenie czynności samoobsługowych w szatni i łazience

11.30 - 12.20 - Obiad :) ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami oraz wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się.

11.00 - 13.30 - Odpoczynek poobiedni: 

Dzieci młodsze: leżakowanie - słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej; 

Dzieci starsze: zajęcia i zabawy wyciszające, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek.

Kontynuacja zajęć edukacyjnych, inicjowanych przez nauczyciela; 

zabawy integracyjne, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne              (praca indywidualna i zespołowa w sali i w ogrodzie; zajęcia dodatkowe.

13.50 - 14.30 -Przygotowanie podwieczorku :) Podwieczorek 

14.30 - 17.00 - Zabawy stymulujące aktywność dziecka: 

 • integracyjne, tematyczne, ruchowe, dydaktyczne,

 • praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka

Grupa Terapeutyczna

Czego nie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma później w umyśle...                       Maria Montessori

       Dla Dzieci stworzyliśmy miejsce, w którym mogą poznawać świat bez pośpiechu i presji. Odkrywają, pytają, doświadczają. Jesteśmy po to by zapewnić dziecku wsparcie wtedy kiedy go oczekuje i potrzebuje. Naszym celem było stworzenie miejsca, gdzie terapia nie jest obowiązkiem, a częścią zabawy.

     Zespół składający się z psychologa, pedagoga specjalnego, logopedy terapeuty z zakresu integracji sensorycznej przy współudziale rodziców tworzy Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny dla każdego dziecka w grupie. 

       
     T
erapie realizowane w naszej placówce :
     o   
Terapia psychologiczna,
     o   
Terapia logopedyczna,
     o   
Terapia Integracji Sensorycznej (SI),
     o   
Rewalidacja,
     o    Dogoterapia,
     o   
Sala Doświadczeń Świata,

     o    Muzykoterapia,

     o    Trening słuchowy,     

     o    Trening Umiejętności Społecznych (TUS),     

     o    Terapia ręki,

     o    Terapie grupowe,   

     o    Realizujemy zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) dla dzieci z opinią z PPP.


      W myśl edukacji włączającej podczas wielu działań, uroczystości dzieci z całego przedszkola są razem, czyli czas spędzają nie tylko w kilkuosobowej grupie terapeutycznej, ale też z całą przedszkolną społecznością. W grupie terapeutycznej wykorzystujemy metody i techniki SAZ (Stosowanej Analizy Zachowania).

Grupa Terapeutyczna
Home: Nasze przedszkole

Nasze Przedszkole - Żłobek od środka

Niedźwiedź kreskówki
Home: Oferta Przedszkole
Zwierzak Fox
Zwierzak Wilk

Żłobek zapewnia:

 • sprawowanie opieki nad dzieckiem do 10 godzin dziennie;

 • realizację celów i zadań określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3;

 • opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem Dziecka;

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień Dziecka;

 • możliwość wypoczynku powierzonemu jego opiece Dziecku;

 • przebywanie na świeżym powietrzu, niezależnie od pogody;

Oferta na rok szkolny 2023/2024:

 

- czesne: 549 zł/miesięcznie - do 8h dziennie

                            599 zł/miesięcznie - do 10h dziennie

- wyżywienie 15 zł/ dziennie (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek)

- opłata wpisowa - 500 zł

Nasza oferta edukacyjnA - PRZEDSZKOLE

Zajęcia w naszych placówkach dostosowaliśmy do wymagań nowoczesnej edukacji.

Pozwalamy dzieciom dokonywać wyboru i wspieramy rozwój zainteresowań.

W nowoczesnych salach i kameralnych grupach dzieci czują się dostrzeżone, zaopiekowane i wyjątkowe.

Każdemu dajemy czas i przestrzeń do zdobywania nowych umiejętności.

Podążamy za dzieckiem, wskazujemy kierunek nie drogę.

U nas po prostu jest FAJNIE :)

Zwierzak Wilk

Zajęcia w ramach czesnego:

 • sensoplastyka;

 • rytmika;

 • bajkoterapia;

 • joga dla malucha;

 • diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej;

 • Przedszkoliada;

 • dogoterapia;

 • zajęcia kulinarne;

Zajęcia w ramach czesnego:

 • rozszerzony j. angielski

 • przesiewowe badania logopedyczne;

 • TUS;

 • diagnoza i terapia logopedyczna;

 • językowe łamańce - gimnastyka buzi i języka każdego dnia podczas zajęć grupowych;

Zwierzak Dog
Zwierzak Fox

Zajęcia w ramach czesnego:

 • z dziećmi  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego praca na podstawie Indywidualnych Programów Terapeutycznych

 • terapia ręki;

 • terapia pedagogiczna;

Oferta na rok szkolny 2023/2024:

 

- czesne: 399 zł/miesięcznie - do 8h dziennie

                            449 zł/miesięcznie - powyżej 8h dziennie

- dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - czesne ustalane indywidualnie

- wyżywienie 15 zł/ dziennie (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek)

- opłata wpisowa - 500 zł

Nasza oferta opiekuńcza - ŻŁOBEK

Opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem Dziecka to dla nas priorytet.

Budując przyjazne i wspierające środowisko, dajemy każdemu dziecku dokładnie to, czego potrzebuje.

Kameralna mała grupa w naszym Żłobku pozwala na jeszcze większy i przechstronniejszy

rozwój naszych Podopiecznych :)

Home: Ofera Żłobek
Home: Kontakt

Odwiedź nas

Adres:

ul. Kredowa 37,

97 - 400 Bełchatów

Telefon:

+ 48 720 850 620

(kontakt w godzinach 8.00 - 16.00)

Godziny otwarcia

Przedszkole - Żłobek:

Poniedziałek - Piątek

6.00 - 17.00

Zwierzak Crocodile

Napisz do nas

Dziękujemy za przesłanie wiadomości :)

Tu jesteśmy :)

bottom of page